Trianglen

Området, hvor Trianglen er opført, er en del af Aarhus kommunes visionsplan TREKANTEN på de tidligere Godsbanearealer i Aarhus C. CASA har sammen med kommunen og bygherrerne udviklet området til et yderst attraktivt boligområde med erhvervslejemål.

Der er opført i alt 367 boliger. Heraf er 351 lejligheder i karrébebyggelse og yderligere 16 lejligheder i townhouses placeret inde på området. Boligerne varierer i størrelse med flere lejligheder under 50 m2 – beregnet til studieboliger – og de resterende lejligheder på mellem 50 og 80 m2, beregnet til familie- eller deleboliger.

I tagplan er etableret fem orangerier, der ligesom det grønne udeareal midt i bebyggelsen er fællesareal. Udearealet er anlagt i flere niveauer med adskillige lege- og opholdsområder.

I stueplan er der etableret seks erhvervslejemål. Mod Søren Frichs Vej er der etableret en dagligvarebutik, mens der i modsatte side af området er etableret caféer. I alt er der i området opført 29.550 m2 bruttoetageareal, fordelt på ca. 2.000 m2 erhverv og 27.550 m2 boliger.

Herudover er der udført partiel kælder under bebyggelsen; primært for teknik. Parkering er etableret på terræn på et areal udenfor karrébebyggelsen ud mod Søndre Ringgade.

 

Se hvordan vi kan hjælpe jer

Tags: Reference

Et enkelt og effektivt projektweb, der sikrer dig en komplet digital løsning

Med Byggeprojekt.dk får du en komplet digital platform, der er enkel og nem at arbejde med. Til sikker håndtering af projektering, udbud og licitation - byggestyring, kvalitetssikring og aflevering - samt arkiv til ejendomsportefølje. IKT-godkendt med krypteret datatrafik og ubegrænset antal brugere.