Det är enkelt att hantera och rensa med sökvägsystemet

Enkel och tydlig struktur för användarna

Jesper Birn Lindeberg, senior projektledare, KAB:

”Vi använder den digitala plattformen från Buildmore, det är grundläggande i alla projekt och anbudsverktyget i ungefär hälften av projekten. När det gäller priset är Buildmore väldigt konkurrenskraftigt och gränssnittet är lätt att använda. Det är enkelt att hantera och rensa med sökvägsystemet. Du kan enkelt ansluta en extra anställd och våra konsulter har också lätt att hantera det, så det är ett väl fungerande projektverktyg.

I praktiken delegerar jag de administrativa uppgifterna till de konsulter som anställts för projektet. Därmed blir det konsulten som ansvarar för att ladda upp dokument till entreprenörer och andra aktörer med hjälp av plattformen.”

Lättare att ladda ner stora dokument

"Vi förbereder också så att vi ska kunna använda systemet ännu mer, till exempel för att kommunicera med de byggkommittéer som finns i bostadsbolagens olika avdelningar. En fördel är att det går att ladda upp stora dokument istället för att skicka dem via e-post, då sådana filer kan vara svåra för mottagarna att hantera. Vi kan lika gärna ladda upp filerna till Buildmore utan att använda de övriga tillgängliga tjänsterna. Vi undersöker för närvarande vad de olika grupperna och användarna tycker om sättet dokument hämtas. Det handlar mycket om att inte alla är lika vana vid IT, så om du bara kan klicka på en länk och få tillgång till dokumentet direkt är det en stor fördel.”

Bostadsutveckling och byggande

KAB, Köpenhamns Almindelige Boligselskab, är ett kundägt företag som bildades 1920 i Köpenhamn, i syfte att lösa bristen på bostäder. Idag arbetar de med bostadsutveckling i bredare bemärkelse: Bygga, hyra ut och administrera offentliga och kommunala bostäder samt tillhandahålla tjänster inom bland annat konsultverksamhet avseende energihantering och byggande. KAB löser också uppgifter som byggledning, både för nybyggnation och renovering och samordnar sociala bostadsinitiativ i dialog med invånare och kommuner.

Med över 60 000 hyresavtal i huvudstadsregionen är KAB Danmarks största förvaltningsorganisation.

 

BOKA EN DEMO