"Vi har fått större driftsäkerhet och underlättat arbetsflödet avsevärt"

Med Buildmore's projektportal har Skou Group i Hørsholm ökat produktiviteten avsevärt i sina anbud- och projektteam

Skou Group i Hørsholm har fullt upp och tillväxten har fått entreprenörsföretaget att välja Buildmore som helhetslösning, istället för att använda flera olika IT-verktyg online:

–Vi tvingades att binda samman alla processer och verktyg manuellt, vilket blev väldigt jobbigt. Det skapade onödigt mycket arbete och frustration bland våra anställda, förklarar VD Martin Skou Heidemann.

–Med vår nya projektportal har vi både fått större driftsäkerhet och underlättat arbetsflödet avsevärt. Systemet hanterar automatiskt många av de processer som vi tidigare utförde manuellt.

Produktiviteten ökar och osäkerheten försvinner

–Vi kan se hur mycket lättare det är att hantera anbudsärenden nu och även att överlämna dem till projektteam när det är dags att genomföra dem. Det förenklar verkligen arbetsflödet enormt.

Samtidigt ger loggboksfunktionen Skou Group tydliga fördelar bland annat när det gäller att få in priser från underleverantörer:

–Tidigare var det alltid spännande att se vem som skulle svara och ange ett pris när vi skickade ut förfrågningar. Med vår nya projektportal kan vi se vem som har fått och svarat på våra frågor. Det gör det mycket lättare för oss att få rätt pris, förklarar Martin Skou Heidemann.

–Och sedan kan vi dokumentera vem som visste vad och när. Det råder inte längre oenighet om huruvida en viss affärspartner har känt till en specifik detalj eller inte. Vi kan bara slå upp det.

100 % fläckfritt

Även om Buildmore's projektportal inte har utvecklats specifikt för Skou Groups behov, är Martin Skou Heidemann imponerad av att det känns som ett skräddarsytt system:

–Det har aldrig funnits något system som kan göra allt vi behöver. Vår nya projektportal ersätter alla verktyg och manuella processer som vi tidigare satt och kämpade med. Det är befriande, säger han.

– Och då är det coolt att det inte bara är något amerikanskt system som kan anpassas i högre eller mindre grad. Denna projektportal är helt och hållet anpassat för den danska byggbranschens behov, våra regler för anbud, våra förfaranden etc. Det är sammankopplat, säger Martin Skou Heidemann.

Ett råd på vägen

Trots de fina orden har VD:n dock ett gott råd till alla andra i branschen:

–Jag rekommenderar starkt alla våra konkurrenter att inte köpa systemet, avslutar Martin Skou Heidemann och skrattar.

 

BOKA EN DEMO